Overdrukmeters op schepen

Correct Air Control Datasheet:  
Dit type meter wordt ook gebruikt op schepen. Per schip wordt vervuilde grond of slib vervoerd en om de veiligheid van de bemanning in het stuurhuis te garanderen wordt een stuurhuis op overdruk gezet op ongeveer dezelfde manier zoals bijvoorbeeld een cabine op een kraan. De meter bewaakt de juiste mate van overdruk en detecteert totaalkoolwaterstoffen. Alarmering op afstand behoort tot de mogelijkheden. Voor deze toepassing werkt Acta Trio Milieu samen met Windex Engineering bv. Voor meer informatie vragen wij u telefonisch contact op te nemen via 036-5227228.
Schuiven naar boven