Fit-testen

Sinds januari 2015 is de zogenoemde face fit-test verplicht voor alle werknemers die met adembescherming in de asbestbranche werken. Bij ons kunt u terecht om uw medewerkers te laten testen volgens het vastgestelde HSE-protocol. HSE staat voor het Engelse Health & Safety Executive.

Wat is een Fit-test?

Een fit-test is de controle van de pasvorm (fit) van een adembeschermingsmiddel op iemands gezicht.

Wat is de ´Persoonlijke Fit-factor´?

Tijdens een fit-test wordt bij verschillende oefeningen een ‘fit-factor’ berekend. Dit gebeurt op basis van metingen van deeltjes in het masker ten opzichte van de omgeving. De fit-factor zegt iets over de mate van bescherming van het adembeschermingsmiddel in combinatie met de gebruiker.

Fit-testen in de praktijk

Actatrio beschikt over de juiste apparatuur om uw medewerkers te laten testen. U kunt zo bepalen of de gekozen adembescherming effectief is! Wanneer dit niet het geval is, gaan we kijken welke fit van een masker dan wel past. Vaak kan van hetzelfde masker een andere maat wel voldoende passend zijn. Het is ook mogelijk dat de uitkomst van de analyse is dat een ander merk / type masker wordt geadviseerd.

Wanneer u bij ons in Zeewolde een fit-test wil (laten) doen neem dan contact met ons op en maak een afspraak! (036 – 522 7228). Wij plannen dan een afspraak met u in en nemen met u de voorbereidingen door. Zo is het bij een fit-test bijvoorbeeld van belang om minimaal één uur vóór de test niet meer te eten, te drinken en/of te roken. Ook een glad geschoren gezicht is een vereiste om de juiste fit te kunnen bepalen.

Schuiven naar boven