FoamShield

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel. Deze benadering ontstaat door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt er tijdens de werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

De techniek van FoamShield is ontwikkeld om bij het proces van asbestsanering maximale veiligheid te creëren door vezelemissie te reduceren tot vrijwel NUL. Als gevolg hiervan kan een saneringsproces gerealiseerd worden waarbij ruimschoots onder de door de wetgever vastgestelde risicogrenswaarden gesaneerd kan worden. Een resultaat dat bij traditioneel saneren nauwelijks mogelijk is omdat de asbesthoudende bronnen bij onbehandeld wegnemen dan vrijwel onvermijdelijk vezelemissie veroorzaken.

Actatrio is de gecertificeerde leverancier voor al uw Foamshield producten.

Onderstaand vindt u voorbeelden van Foamshield in de praktijk in Amerika:

Foamshield toegepast in Nederland: maart 2012 in een winkelpand Rotterdam:

Schuiven naar boven